Azərbaycanda fevralın 10-dan etibarən energetik içkilərə, alkoqolsuz energetik içkilərə,  elekt...

“Ümumilikdə 2019-cu il şəhər nəqliyyatının inkişafı baxımından əhəmiyyətli il olacaq. Ötən 3 il...