Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesini t...

2019-cu ildə tətbiqi nəzərdə tutulan ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndir...

“Müəllim çatışmazlığı şagirdlərə çox çətinlik yaradır. Dərslərə məcburən özümüz giririk. Boşda ...