Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Ali məktəblərdə filologiya fakült...

Bu gün Azərbaycan  estetik poeziyasının ən güclü nümayəndələrindən olan nakam taleli şair Mikay...

Buludxan Xəlilov,filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Ədəbi tənqid zövqü formalaşdırmaqdan...