Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor İstər qadın, istərsə də kişi adlar...

Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hər bir dilin özünəməxsus fonetik,...

  • Bayrağımız  

    07.11.2018, 14:35 Read More...

    Dalğalanır bayrağımız Mavi Xəzər qucağında Azərbaycan ocağında   Bir bayrağın üç məqsədi, Hər m...

  • AzTV tarix yazır...

    06.11.2018, 12:04 Read More...

    Radio və Televiziya insanları təsirləndirir, onların təkmilləşməsinə, mənəviyyatca inkişafına k...

Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Millətlər, xalqlar tarixin bütün d...

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüse...

Buludxan Xəlilov,filologiya üzrə elmlər doktoru, professor   Dil mədəniyyətinin rəqabət imkanla...